Енциклопедия представя откритията, допринесли за развитието на медицината

По случай 7 април – Световен ден на здравето и празника на здравния работник – ви припомняме изданието „Книгата за медицината“, част от енциклопедичната поредица „Големите идеи, обяснени просто“.

Преди рационалното мислене да бъде напълно развито, хората са се опитвали да обяснят природните явления и въздействието на природата върху себе си, като използват митове и примитивни религии. С търсенето на отговорите и обясненията на многобройните въпроси, свързани с човешкото съществуване, се раждат и развиват множество учения и науки. Медицината е родена от първоначалния израз на човешкото страдание, от страха от раждането и смъртта и желанието да се намали болката. Стремежът за душевно и физическо здраве не спира и до днес и със сигурност той ще изведе медицината на още по-високо, неподозирано може би ниво.

Книгата за медицината“ проследява етапите на развитие на тази наука от древни времена до съвременното разбиране и идеите за бъдещето й усъвършенстване, дава отговори на многобройни въпроси, представя десетки факти и открития, които са в полза на човешкото здраве.

Екипът на изданието с главен редактор Стив Паркър обобщава и систематизира в 336 страници изключителна по обем и съдържание информация за медицинската наука, подкрепена с въздействащ илюстративен материал, исторически, биографични и библиографски справки, снимки, графики и диаграми, цитати от учени, историци и политици. Многобройните теми са поднесени на разбираем и достъпен език, така че освен специалисти книгата ще заинтригува всеки, който изучава или просто има интерес към тази необятна наука – медицината.

  • Кое е най-голямото предизвикателство, пред което е изправено съвременното здравеопазване?
  • Технологичният напредък ще прекъсне ли връзката между лекар и пациент?
  • Ще се развие ли медицината дотолкова, че да се поставя бърза и безпогрешна диагноза?

 

„Книгата за медицината“ детайлно представя практиките на лечение в античната и средновековната медицина. В древността хората са разчитали на традиционни знания за лечебните свойства на билки и растения, дори и на магии, защото са вярвали, че болестта е свързана с някакви неестествени причини.

Постепенно с появата на лечението аюрведа и китайската медицина, включваща акупунтура, подходите в лечението стават по-систематични. И въпреки съвременната научнообоснована медицина те все още имат своето приложение и привърженици. Несъмнено много от техниките и разширяването на уменията в древната медицина оставят следа и в съвременната. Един от примерите са растенията, които заедно с други минерални и животински източници стават ключови при производството на нови лекарства.

Коренната промяна медицината претърпява в края на V век пр.н.е. – гръцкият лекар Хипократ осъзнава, че болестта възниква вследствие на естествени причини и начинът на лечение също трябва да бъде естествен. Заболяването вече не е нещо свръхестествено и наказание от боговете, а е свързано с конкретния човек  и нарушения баланс между него,  природата и начина му на живот. Тази философия променя коренно концепцията за здравето и насочва в друга посока търсенето на причините за болестите и тяхното лечение. „Бащата“ на съвременната медицина прилага нов рационален подход, основан на наблюдение върху симптомите на болестта, за да се получи информация за диагнозата и лечението.

Изучаването на човешкото тяло и неговото функциониране, развитието на хирургическите умения, откриването на лекарствата и създаването на специализираните медицински училища през средновековието са нов решаващ етап в развитието на медицината, защото се основава на директни проучвания и наблюдения.

  knigata-za-medicinata-page 1

Борбата с болестите е доста бавен и труден процес, но започва да напредва с разработването на първата ваксина и откритието, че микробите са причина за инфекциозните заболявания. А постепенното разкриване на сложната имунна система на тялото през миналия век е една от най-важните еволюции в усилията за човешкото здраве.

С началото на световната фармацевтична индустрия започва и успешното и дълготрайно лечение на множество болести, пагубни за човека до този момент. Всяко откритие променя посоката на развитие на медицината и води до нови методи на лечение. От средата на XIX век се забелязва категоричен напредък във всички сфери в здравеопазването – от разработването на нови лекарства, постиженията в генетиката, имунологията, ортопедията, еволюцията в трансплантацията на органи, до контролиране и подпомагане на раждаемостта и нови подходи на психичните заболявания.

„Стигнахме много по-далеч, отколкото бих прогнозирала само преди няколко години, когато изследването приличаше на научна фантастика“, казва Карен Мартинес, датска нанотехноложка. (Наномедицината е използването на материали в атомен мащаб за наблюдение, възстановяване, изграждане и контрол на телесни системи.)

За тази област в медицината, за роботиката и телехирургията, трансплантациите на лице и регенеративната медицина – безусловни постижение в здравеопазването – ще научите от страниците на енциклопедичното издание „Книгата за медицина“.

За всяка тема, в контекст – преди и сега, кратко чрез факти се представя как тя се развива през годините или вековете. Преди – 1597 г. – Италианският хирург Гаспаре Талиакоци описва кожни присадки за възстановяване на носове, които са били отрязани в дуели. След – 2017 г. – в клиниката в Кливланд в САЩ хирургът Франк Папей прави трансплантация на лице с  аугментирана (добавена) реалност.

Всяка страница представя интересни факти, имена, открития и е необходимо време да се възприеме и оцени цялата информация. Трудът, който екипът е положил за „Книгата за медицината“, наистина е изключителен.

knigata-za-medicinata-page 2

Обект на разглеждане в съдържанието на енциклопедията са:

  • Антична и средновековна медицина
  • Древноримска медицина
  • Тялото от гледна точка на науката
  • Клетки и микроби
  • Ваксини, серуми и антибиотици
  • Глобално здраве
  • Гени и технологии

 

Във финалната й част освен речник, има кратка, но много важна и ценна част – справочник. В него са включени личности – популярни и непопулярни лекари, учени и пациенти, които са изиграли забележителна, а понякога решаваща роля в процеса на подобряване на човешкото здраве.

Невероятни са постиженията в здравеопазването, лекуват се неизличими в миналото болести; при ранна диагностика се прилага животоспасяващо лечение, постоянно се откриват революционни техники, а изследванията на стволовите клетки и генетичното редактиране със сигурност ще доведат до радикални промени в развитието му. Предизвикателствата са винаги много и нови, защото животът и хората се променят и залогът е голям.

„Книгата за медицината“ ще ви отговори на много въпроси, но и ще ви накара да се замислите по още много медицински теми.

*** 

Цялата поредица енциклопедии „Големите идеи, обяснени просто" можете да разгледате в линка.