Кошница 0

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Обща информация

От 25 май 2018г. влиза в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

КНИГОМАНИЯ ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България, със седалище и адрес на управление: гр. София, жк Иван Вазов, ул. Стефан Сарафов 24, бл. 3, офис 1, ЕИК: 121525157, email: [email protected], моб.: + 359 893 305 100, моб.: + 359 893 305 131,

ВНИМАНИЕ! Осъществявайки достъп до и използвайки уебсайта на КНИГОМАНИЯ ЕООД вие приемате без ограничения и безусловно настоящите Условия за ползване.

Собственост над съдържанието

Съдържанието на уебсайта https://knigomania.bg/, изразено в  текст и изображения, е със защитени авторски права. Всички права, дори и тези, които изрично не са упоменати тук, са запазени. Използването на каквото и да е съдържание освен това, което не е в разрез с тези Условия за ползване, без писменото разрешение на КНИГОМАНИЯ ЕООД, е изрично забранено.

Номер на удостоверение за администратор на личните данни: № 128653

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАДЗОРНИ ОРГАНИ:

Комисия за защита на личните данни

гр. София, бул. Проф. Цветан Лазаров 2, тел. 02 9153 518

Email: [email protected]

Интернет страница: www.cpdp.bg

 

Комисия за защита на потребителите

гр. София, пл.Славейков №4А, ет.3, 4 и 6

тел.: +359 2  980 25 24 факс: +359 2  988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

Интернет страница: www.kzp.bg

КНИГОМАНИЯ ООД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

 

ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ

Услугите, предоставяни от КНИГОМАНИЯ ЕООД на Потребителя, представляват услуги на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия.

Сайтът www.knigomaniа.bg e електронен магазин, собственост на КНИГОМАНИЯ ЕООД, чрез който Потребителите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от КНИГОМАНИЯ ЕООД стоки.

Използване на Уебсайта 

Всяко използване на уебсайта https://knigomania.bg/ означава, че Вие сте запознати/сте се запознали внимателно с настоящите Общи условия и сте се съгласили да ги ползвате безусловно. Общите условия могат да бъдат изменяни от КНИГОМАНИЯ ЕООД по всяко време чрез тяхната актуализазция. Промените са задължителни за всички клиенти и/или потребители. КНИГОМАНИЯ ЕООД има право да осъществява промени на Общите условия за ползване едностранно по всяко време по своя преценка или ако такива се налагат заради влязъл в сила нормативен акт. Във всеки случай на промяна на Общите условия КНИГОМАНИЯ ЕООД ще информира за това Потребителите чрез публикуване на промените в уебсайта https://knigomania.bg/

Последен вариант на условията може да се види по всяко време на адрес: https://knigomania.bg/

Последна актуализация 23.05.2018 г.

Забранено е копирането, предаването, разпространението, съхраняването или по какъвто и да е друг начин използването на част или цялото Съдържание в каквато и да било форма без изричното писмено разрешение на КНИГОМАНИЯ ЕООД.

Забранено е използването на уебсайта за изпращане или предаване на каквито и да са материали с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, малтретиращо, опозоряващо, оклеветяващо, вулгарно, неприлично, скандално, подстрекаващо, порнографско или религиозно некоректно съдържание или каквито и да са материали, които установяват или окуражават поведение, което би било сметнато за криминално престъпление, би довело до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин би нарушило закона.

Задължения на Потребителя при регистриране 

Предвид ползването на електронната книжарница https://knigomania.bg/ Потребителят се съгласява да предостави вярна, точна и актуална информация за себе си при попълване на регистрационната форма. С оглед сигурността и защитата на своите Потребители, КНИГОМАНИЯ ЕООД уведомява родителите, че продуктите и услугите са предоставени на най-широка публика и че определянето на подходящите услуги и материали за ползване от страна на техните деца, е тяхна отговорност. Потребителят има право по всяко време по своя собствена преценка да спре ползването на предоставяните на уебсайта Услуги. При прекратяване на действието на настоящите Общи условия между  КНИГОМАНИЯ ЕООД и Потребителя, КНИГОМАНИЯ ЕООД премахва потребителския профил на Потребителя и заличава паролата му за достъп до него. Искането за прекратяване следва да бъде направено от регистрирания Потребител чрез изпращане на e-mail до [email protected]

 
Защита на личните данни. Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

Съобразно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел или са станали достояние на КНИГОМАНИЯ ЕООД при ползване от него на електронната книжарница, както и на промяна на тези Лични данни. Приемайки настоящите условия, Потребителите, които са регистрирали потребителско име и парола, изрично се съгласяват предоставените от тях Лични данни да бъдат обработвани от КНИГОМАНИЯ ЕООД по електронен път при доставка на поръчани стоки или услуги и при необходимост от помощ от служител на КНИГОМАНИЯ ЕООД. КНИГОМАНИЯ ЕООД изрично уведомява, че предоставените от Потребителя Лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели.

Всички доброволно предоставени от Потребителя данни и друга информация, необходима за идентификацията му в процеса на използване на уебсайта, се съхраняват, обработват и използват от КНИГОМАНИЯ ЕООД за целите на поддръжка на определени функционалности на предлаганите услуги и за целите на информацията или рекламата на продукти и услуги. Потребителите имат право и могат по всяко време да откажат да получават рекламни съобщения (бюлетин/нюзлетър) – отказът може да бъде изразен чрез използване на специалния активен линк, намиращ се най-долу във всяко рекламно съобщение, или чрез имейл до [email protected].

Отказът за получаване на рекламни съобщения не означава автоматичен отказ от даденото съгласие с настоящите Общи условия.

 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА IP АДРЕСИ, БИСКВИТКИ (COOKIES)

И ДРУГИ ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

С цел подобряване качеството на уебсайта, knigomania.bg наблюдава кои негови сeкции се посещават и колко време продължават тези посещения. Този мониторинг се осъществява чрез регистрация на IP адресите на компютрите на потребителите, а също и чрез използване на бисквитки (cookies). Регистрацията на IP адреса е част от системната администрация и не предполага директно идентифициране на посетителя. Системата за мониторинг на сайта наблюдава и други системни параметри като операционна система, вид браузер, резолюция на монитора и др., които не представляват лични данни, не могат да послужат за идентификация на потребителите и се използват за статистически цели. Ключовите думи, въведени от потребителите във формулярите за търсене, също се наблюдават, но в обобщен вид и не могат да бъдат асоциирани с конкретни потребители.

Бисквитките (cookies) са малки текстови файлове, които уебсървърът записва в устройството на потребителите, за да отчита трафика, който потребителят генерира в уебсайта. Бисквитки се използват от системата за онлайн поръчки на сайта, както и други негови функции. Всеки път, когато потребителят добави някое издание в поръчката си, информацията за него се съхранява на устройството. Бисквитките се обновяват всеки път, когато потребителят посещава knigomania.bg. Те не могат да послужат за идентификация –само разпознават, че в предходен момент e посетен knigomania.bg и така спомагат за подобряване на потребителското изживяване. Всеки сайт може да има достъп само до бисквитките, записани от него. Бисквитките не съдържат лични данни, но могат да съдържат информация, която е въведена от потребителя. Чрез бисквитките не се получава достъп до данни, поместени върху паметта на устройството. В рамките на услугата, която предоставяме на нашите партньори рекламодатели, те също използват бисквитки. Бисквитки се използват и от системата за анализ на трафика Google Analytics, Facebook, YouTube, като се имат предвид и плъгините за социалните мрежи, инсталирани в сайта.

Възможно е да настроите браузъра си да не приема бисквитки. Можете да отхвърляте и нашите бисквитки, но в този случай има риск определени функции в някои от секциите на сайта да не бъдат активни, например поръчката на продукти. Докато не промените настройките на браузъра си, бисквитките ще се записват/обновяват всеки път, когато влезете в сайта ни и с използването му вие се съгласявате на това.

Цени 

Всички цени на Продуктите или Услугите са крайни, обявени са в лева (лв.), с включено ДДС и всички други изисквани данъци или такси. КНИГОМАНИЯ ЕООД има правото да променя цените по своя преценка и по всяко време, без да дължи предварително уведомяване на Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена в уебсайта по време на правене (създаване) на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от настоящата. При допуснати технически грешки в публикуването на информацията електронната книжарница КНИГОМАНИЯ ЕООД има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обезщетение по никакъв начин на Потребителя, освен да възстанови в 14-дневен срок сумите платени и/или депозирани от потребителя, ако има такива. Всички продукти, включително тези в промоция или с намаление, се продават и доставят до изчерпване на количествата, дори това да не е изрично отбелязано в уебсайта.

 
Доставка 

Доставката на поръчаните стоки се извършва по посочения от КНИГОМАНИЯ ЕООД начин и от посочения от КНИГОМАНИЯ ЕООД подизпълнител, според посочените срокове и според предложените на уебсайта възможности. Цената за доставката е на стойност 2,90 лв. с ДДС за цялата страна, като заявките се обработват всеки работен ден от 9,30 до 18,00 ч. Поръчаните до 15,00 ч. (налични) книги за София се изпълняват в рамките на същия ден. Направените до 12,00 ч. (налични) поръчки за страната и чужбина се предават на куриерска служба в рамките на същия ден и се изпълняват на следващия работен ден. Приемат се плащания с наложен платеж, чрез ePay и PayPal.

КНИГОМАНИЯ ЕООД си запазва правото да удължава посочените срокове с до 7 дни, без да информира предварително Потребителя. КНИГОМАНИЯ ЕООД си запазва правото да променя подизпълнителя, извършващ доставката, без да уведомява предварително Потребителя, при условие че няма промяна в цената, срока и  начина на доставка. КНИГОМАНИЯ ЕООД не носи отговорност за забавяне или невъзможност за изпълнение, в случай че това е по вина на куриерската фирма, извършваща доставката, възпрепятствано или забавено от причини, породени от непреодолими природни явления и/или поради независещи от КНИГОМАНИЯ ЕООД обстоятелства.

КНИГОМАНИЯ ЕООД доставя на територията на България поръчаните продукти чрез куриерска фирма на адрес, посочен от Потребителя или в офис на куриерската фирма, посочен от Потребителя. КНИГОМАНИЯ ЕООД не носи отговорност за некоректно въведена от страна на Потребителя информация относно адрес на доставка.

КНИГОМАНИЯ ЕООД доставя извън територията на България поръчаните продукти чрез Български пощи на адрес, посочен от Потребителя. КНИГОМАНИЯ ЕООД не носи отговорност за некоректно въведена от страна на Потребителя информация относно адрес на доставка.

КНИГОМАНИЯ ЕООД има право да не достави част или всички продукти или да не изпълни част или цялата поръчка по своя преценка включително, но само поради изчерпване на складовата наличност или промяна на цената. КНИГОМАНИЯ ЕООД уведомява за това Потребителите чрез имейл или телефонно обаждане. Единствената отговорност на КНИГОМАНИЯ ЕООД е да възстанови в 14-дневен срок на Потребителя получената предварително цена на Продукта/Продуктите, ако има такава.
КНИГОМАНИЯ ЕООД поема отговорност за доставка само на един брой продукт в създадена поръчка. Останалият брой продукти от един и същ вид ще бъдат потвърдени или отказани в зависимост от наличните количества.

В случай че поръчан и заплатен предварително Продукт или Услуга не може да бъде доставен/предоставен от КНИГОМАНИЯ ЕООД, Потребителят ще бъде информиран за това и КНИГОМАНИЯ ЕООД ще възстанови по предоставена от Потребителя сметка сумата, заплатена от Потребителя, в 14-дневен срок.

Плащане на закупени стоки и услуги

Стойността на всяка поръчка се потвърждава преди изпълнение на доставката. Клиентът заплаща стойността на поръчката, независимо дали доставката е безплатна или не. Заплащането на направените поръчки може да се извършва по няколко начина:

  • ·         В брой/ с наложен платеж – плаща се на куриера, който доставя продуктите, заплащате стойността на Вашата поръчка без допълнителни такси освен посочената крайна стойност на поръчката в сайта.
  • ·         По банков път – клиентът заплаща стойността на поръчката по посочената банкова сметка в лева или евро. Поръчката ще бъде изпълнена след получаване на паричния превод по сметката на КНИГОМАНИЯ ЕООД. Потребителят получава номер на сметка КНИГОМАНИЯ ЕООД по имейл след поискването й при заявяване на поръчката.
  • Чрез еPay/PayPal– плащането се извършва с дебитна или кредитна карта за регистрирани потребители в ePay.bg/PayPal. При потвърждаване на поръчката, сайтът автоматично Ви прехвърля към ePay.bg/PayPal.com, за да извършите плащането.

При плащане в брой на поръчаните стоки и услуги Потребителят се задължава да депозира в момента на доставката на КНИГОМАНИЯ ЕООД или на неговия представител, извършващ доставката, пълната стойност на доставяната поръчка. 

При плащане по банков път в лева Потребителят депозира сума, равна на стойността на направената поръчка, в банковата сметка в лева на КНИГОМАНИЯ ЕООД в банка ДСК ЕАД и едва след като депозитът бъде потвърден, се доставят поръчаните стоки и услуги. В основание за плащане задължително се вписва  номер на поръчката. Всички такси и комисиони са за сметка на Потребителя. 

При плащане по банков път в евро Потребителят депозира сума, равна на стойността на направената поръчка, в банковата сметка в евро на КНИГОМАНИЯ ЕООД в  ДСК ЕАД – и едва след като депозитът бъде потвърден, се доставят поръчаните стоки и услуги. В основание за плащане задължително се вписва номер на поръчката. Всички такси и комисиони са за сметка на Потребителя. 

При електронно плащане с дебитна или кредитна карта Потребителят депозира сума, равна на стойността на направената поръчка и едва след като транзакцията бъде потвърдена, се доставят поръчаните стоки и услуги. За да поръчате продукт от knigomania.bg, НЕ е нужно да предоставяте данни от кредитна или дебитна карта. Необходими са единствено данни за извършване на доставката, както и тези за оформяне на плащането и условията за рекламация.

В основание за плащане задължително се вписва  номер на поръчката. Всички такси и комисиони са за сметка на потребителя.

В случаи на онлайн плащания или плащания по банков път, КНИГОМАНИЯ ЕООД не носи отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисиони или други допълнителни плащания, направени от Потребителя във връзка с транзакцията, както и в случаите на превалутиране, чиито условия се прилагат от банката. Разходите, свързани с плащания от такова естество, са единствено за сметка на Потребителя.

1 EUR е равно на 1.95583 лева.

Срок за плащане 

Срокът на плащане за поръчки, при които се изисква предварително заплащане, е до 7 дни от датата на генериране на поръчка в уебсайта. След изтичане на този срок и при ненаправено плащане, поръчката се счита за отказана.

Отказ от закупена стока 

Продуктът е обект на връщане при ненарушен търговски вид от страна на Купувача, имащ качеството на Потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, без обективна причина за рекламация, в срок до 14  дни, съгласно чл. 55 от ЗЗП, като транспортните разходи са отговорност на Купувача. За целта Купувачът трябва да изпрати следните данни на имейл online@knigomania.bg:

1. Номер на поръчка.

2. Имена на клиент.

3. Телефон за връзка.

4. IBAN.

5. Титуляр на сметката.

6. Наименование на продукт, който подлежи на връщане.

 

Възстановяването на заплатената сума ще се извършва в 14-дневен срок, считано от датата на прекратяване на договора за дистанционна продажба от страна на Купувача.

Поръчки, които не са напуснали склада на КНИГОМАНИЯ ЕООД, могат да бъдат анулирани чрез мейл до [email protected] или телефонно обаждане на моб.: + 359 893 305 100, моб.: + 359 893 305 131

Печатни издания, напуснали склада на КНИГОМАНИЯ ЕООД, подлежат на връщане, ако имат дефекти или недостатъци, които пречат на възприемането на смисловата цялост на текста или са деформирали техния външен вид – бели страници, пропуснати, непоследователни или обърнати коли, повредени корици. Транспортните разходи по връщане са отговорност на КНИГОМАНИЯ ЕООД.

При констатация на дефектна стока, различна от печатно издание, КНИГОМАНИЯ ЕООД се ангажира тя да бъде подменена с нова съгласно гаранционните условия на съответната фирма производител или да бъде възстановена депозираната за стоката сума в 14-дневен срок, считано от датата, на която потребителят е  упражнил правото си на отказ. Транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на КНИГОМАНИЯ ЕООД. При несъответствие на стоката с основните характеристики посочени в сайта, КНИГОМАНИЯ ЕООД възстановява на потребите депозираната сума за стоката, включително и транспортните разходи, начислени за придобиване на стоката, съобразно чл. 59 ал.3 от ЗЗП  в срок от 14 дни от получаване на стоката и ненарушен търговски вид на стоката и опаковката. Изключение прави целостта на транспортната опаковка.

Алтернативно решаване на спорове (АРС)

 

При възникнал спор, който е отнесен за разглеждане от потребителя директно към търговеца, но не е бил решен между тях, потребителят има възможност за Алтернативно решаване на спорове (АРС) https://kzp.bg/

Алтернативното решаване на спорове между потребители и търговци представлява извънсъдебно помирително производство на доброволен принцип. То се осъществява посредством помирителни комисии.

Потребителите имат две възможности:

  • Да използват Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС) (https://ec.europa.eu/odr) – единен портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат споровете си, свързани с трансгранични онлайн покупки, а така също и с национални.
  • Да подадат заявление за осъществяване на посредничество директно към КЗП, намиращо се в текущата секция. Информация за видовете помирителни комисии и стъпките за формиране на помирителна комисияhttps://kzp.bg/login


Публикуване на коментари

Потребителите имат възможност да изразяват мнения и оценки относно предлаганите продукти в секция Мнения на уебсайта. Допускат се само коментари, свързани с конкретния продукт или автор. Мнения, съдържащи обидно или нецензурно съдържание, написани само с главни букви, написани на латиница, съдържащи препратки към други сайтове, няма да бъдат одобрени от администратора за показване в сайта. КНИГОМАНИЯ ЕООД си запазва правото да ограничи публикуването на коментари в раздела. 

Други

КНИГОМАНИЯ ЕООД си запазва правото да изпраща рекламни съобщения на потребителите, създали онлайн поръчка на knigomania.bg, с изключение на случаите, в които те са изразили несъгласие да получават такива. КНИГОМАНИЯ ЕООД има право да променя технологията и дизайна на предоставяните Услуги без предварително известяване. КНИГОМАНИЯ ЕООД си запазва правото да изпраща на своите потребители съобщения, свързани с нови услуги или с промени в условията и начините за използване на сегашните услуги.
КНИГОМАНИЯ ЕООД управлява този уебсайт от офиса за обслужване на клиенти, гр. София. КНИГОМАНИЯ ЕООД не декларира, че материалите или услугите в този сайт са подходящи или достъпни извън България и съответно достъпът до тях от територии, където съдържанието им е незаконно, не се разрешава.

Настоящите условия могат да бъдат актуализирани по всяко време. КНИГОМАНИЯ ЕООД не носи отговорност, ако Потребителят не е прочел последния вариант на настоящите условия.
Последен вариант на условията може да се види по всяко време на адрес: https://knigomania.bg/ Последна актуализация 23.05.2018 г.

Отговорност

КНИГОМАНИЯ ЕООД се стреми да поддържа актуална информация от източници, които счита за достоверни, но не гарантира, че те са такива, както и че страницата не съдържа грешки и че достъпът до нея е непрекъсваем.  КНИГОМАНИЯ ЕООД не потвърждава и не носи отговорност за информацията, съдържаща се в уебсайтове, към които има хипервръзки, както и за предложените продукти, услуги и други такива в същите уебсайтове.
КНИГОМАНИЯ ЕООД не преглежда съдържанието на материали, предоставени и/или изпратени от потребители на уебсайта knigomania.bg, и не носи отговорност за такова съдържание. КНИГОМАНИЯ ЕООД може по всяко време по своя преценка да премахне всеки материал, изпратен от потребител.

КНИГОМАНИЯ ЕООД не носи отговорност за качеството и състоянието на връзките към Интернет, както и за изправността на устройствата, които ги осигуряват, от Вашия компютър до сървъра, върху който е разположен уебсайта.

КНИГОМАНИЯ ЕООД не носи отговорност за каквито и да е загуби – преки, непреки или последващи вреди, пропуснати ползи, произтичащи от или свързани с достъпа ви до ползването на уебсайта.

Връзки към уебсайтове на трети лица

Уебсайтът може да съдържа връзки към уебсайтове, които са собственост или се оперират от трети страни, не от КНИГОМАНИЯ ЕООД. Тези връзки са предоставени само за удобство на Потребителите. КНИГОМАНИЯ ЕООД няма контрол и не носи отговорност за съдържанието, политиките за защита на личната информация или сигурността на такива сайтове.
 
Приложимо право

За всички неуредени в тези условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Всички спорове, отнасящи се до тези Условия, които страните не са успели да решат чрез преговори и по взаимно съгласие, се отнасят за решаване пред компетентните български съдилища.

 

ПРАВО НА ОТКАЗ при онлайн поръчки и стандартен формуляр КЗП

Стандартен формуляр за упражняване право на отказ при online покупки

Онлайн линк КЗП: https://kzp.bg/standarten-formulyar-za-uprazhnyavane-pravo-na-otkaz-pri-online-pokupki

Изтеглете оттук 

Линк към Комисия за защита на потребителите (КЗП) https://kzp.bg

Линк към платформата за решаване на потребителски спорове на Европейската комисия: https://ec.europa.eu/consumers/odr

 

 

Knigomania.bg използва Бисквитки. Използвайки този уебсайт, вие приемате нашите Общи Условия и Политика за поверителност.