Интересна и необичайна книга за обстановката на Балканите и България по време на освободителната война излиза по повод 3 март от издателство Книгомания. Книгата е със заглавие „Руско-турската война през погледа на един американски журналист“ (120 с.) и е част от много по-голямото издание „Европа в буря и покой“ (над 700 с.) от Едуард Кинг (1848-1896), който е бил военен кореспондент на Балканите в продължение на 20 години – преди и по време на Руско-турската война. Той е американски писател и журналист, един от кореспондентите за популяризиране на българската кауза и на истината за войната. Фронтовите му дописки за „Бостън джърнъл“ са забележителни заради аналитичния текст и усета да предаде умело преживяното на Балканите. Репортажите му излизат в САЩ през 1888 г. под заглавието „Европа в буря и покой” и представят новите тенденции в развитието на Стария континент за едно десетилетие, белязано от военни конфликти, национални революции и социални катаклизми. Едуард Кинг поднася „изчистена от емоции“ хронология на войната и панорамна картина на „стара“ Европа чрез кратки и майсторски журналистически психопортрети на държавници, висши военни и политици, както и на хора от християнското и мюсюлманското население. Поместените в нашето издание глави от „Европа в покой и буря“ е посветена на България и българите в тогавашна Европа, като Кинг отразява от името на очевидец военните действия – от стъпването на българския бряг до подписването на Берлинския мирен договор.
Книгата се издава със съдействието и инициативата на Милен Петков, който живее в САЩ от дълги години, и случайно попада на оригиналното издание от Едуард Кинг в американска антикварна книжарница. Преводът на главите, включени в българското издание „Руско-турската война през погледа на един американски журналист“, е направен от Даниела Константинова. Към изданието е включен и предговор от историка проф. Пламен Митев. Дизайнът и оформлението на изданието са дело на Тодор Манолов.