Ciela - City Center Sofia

адрес: София 1000, бул. "Арсеналски" 2, етаж 3

телефон: 02/9643150

 

Мeстополoжение:

 

Снимки от книжарницата: