Философия

Книги на български, английски и руски език на Ницше, Лао Дзъ, Юнг, беседите на Конфуций, Платон, Аристотел. Луксозни издания с възгледите на Стивън Пинкър, Освалд Шпенглер, Николо Макиавели, Ерих Фром. Наръчници с големите идеи във философията накратко. Философски течения. Терминологичен речник по философия. Приемат се и индивидуални поръчки за доставка на конкретни издания от чужбина на добра цена.

 

Възходящ ред
Страница:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
Пепеляната вечеря. (Джордано Бруно) “Изток-Запад“
Цена: 25,00 лв.
Генеалогия на модерността. (Мишел Фуко) “Изток-Запад“
Цена: 18,00 лв.
THE BED OF PROCRUSTES: Philosophical and Practical Aphorisms. (Nassim Nicholas Taleb)
Цена: 22,00 лв.
Изследване на човешкия разсъдък. (Дейвид Хюм) “Изток-Запад“
Цена: 19,00 лв.
Парерга и паралипомена, том 4. (Артур Шопенхауер) “Захарий Стоянов“
Цена: 30,00 лв.
Сърцето на будисткото учение. (Тик Нят Хан) “Хермес“
Цена: 14,95 лв.
Философия на историята (XVIII-XX век). (Красимир Делчев) “Изток-Запад“
Цена: 16,00 лв.
Философия на историята (XVIII-XX век). (Красимир Делчев) “Изток-Запад“
Цена: 16,00 лв.
OXFORD DICTIONARY OF PHILOSOPHY, 3rd Edition. (Simon Blackburn)
Цена: 28,00 лв.
Характери. (Теофраст) “Изток-Запад“
Цена: 10,00 лв.
Тускуланские беседы. “PRO власть“ (Марк Туллий Цицерон)
Цена: 23,50 лв.
INTRODUCING ETHICS: A Graphic Guide. (Dave Robinson, Chris Garratt)
Цена: 17,90 лв.

 

Възходящ ред
Страница:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5