8 книги бяха намерени за 'Аристотел'

 

Възходящ ред
Аристотел: За небето. За възникването и загиването. “СОНМ“
Цена: 14,00 лв.
Аристотел: Сочинения в шест тома: Том І, част І. “Захарий Стоянов“
Цена: 25,00 лв.
Аристотел: Съчинения в 6 тома, том 2: Физика, част 1. (Аристотел) “Захарий Стоянов“
Цена: 30,00 лв.
За поетическото изкуство. (Аристотел) “Захарий Стоянов“
Цена: 8,00 лв.
Поетика. (Аристотел) “Изток-Запад“
Цена: 10,00 лв.
Реторика. (Аристотел) “Захарий Стоянов“
Цена: 10,00 лв.
Аристотел и Данте откриват тайните на Вселената. (Бенджамин Алире Саенц) “Deja Book “
Цена: 14,90 лв.

 

Възходящ ред